Albánie

albanie

Plán expedice Albánie 2018.
Ibar – Radilka – Černý Drin – Osum – Valbona
délka 10 dnů, termín 29. 6 – 8. 7. 2018


Zrušeno


1 den: Odjezd v 15 hod z autobusového nádraží ve Frýdku, přejedeme na loděnici sbalit si lodě
a další věci. Následovat bude dlouhý přejezd přes Slovensko a Maďarsko do Srbska, na řeku
Ibar. Cca 1000 Km.
2. den splutí Ibaru. Od loděnice v Ušči k hradu Maglič 24km (WW 3)
3. den: Splutí Radilky (41.6605333N, 20.5997667E), úsek dlouhý až 30 km. Po sbalení lodí a
po jídle přesun do Albánie na Černý Drin. 22 km. Přespání u restaurace Panorama
41.5736081N, 20.4339111E.
4. den: Ráno si můžeme přispat a trochu si odpočinout. Splujeme vrchní tok řeky Drin (WW 1
s peřejí WW 2). Poplujeme opuštěnou soutěskou s průzračnou vodou, po cestě nás čeká jedna
těžší peřej, jinak pohodička. Úsek 30 km. Konec úseku ve městě Arres, mají tam být pstruží
sádky s hospodou, kde zabivakujeme. Kdo bude mít chuť, může dostat čerstvě vyloveného
pstruha k večeři.
5. den: Splujeme spodní tok řeky Drin. Teče už více z kopce (WW 2-3). Čekají nás přehledné
peřeje s velkými vlnami a posledních 6 kilometrů poplujeme nepřístupným kaňonem, ve kterém
jsou schovány neobvyklé přírodní krásy – malý vodopád, jeskyně i skalní brána. (Trasa autem
Topojan – Skavicë 81 km). Utáboříme se u výstupního místa.
6. den: Přesun k řece Osum (cca 300km , 6 hod). Bivak na tábořišti u Osumu.
7. den: Splutí řeky Osum (N 40°25.25985′, E 20°17.79987′). Splutí údajně nejkrásnějšího
evropského kaňonu. Řeka Osum zde protéká kaňonem 300 metrů hlubokým a jenom několik
metrů širokým, kde z kolmých skalních stěn padají vodopády. Je jednou z nejkrásnějších řek
Albánie (WW II-II+). Úsek 15 km. Lze to jet i 2x. Podle času a chuti, buď bivak na tábořišti u
Osumu, nebo přesun směrem na sever k řece Valbona (360 km – 8:30 hod). Bivak cestou, pokud
dojedeme, tak u moře.
8. den: Dopoledne odpočinek u moře. Odpoledne přesun přejezd do města Valbona (Dürres –
Valbona 273 km, 6:30 hod). Nalezení nástupních a výstupních míst na řeku a místa na přespání.
9. den: Brzo ráno vyrazíme na plavbu po divoké horské řece Valboně (WW3). První polovina
plavby je spíše technická s kličkováním mezi velikými kameny v řečišti. V druhé polovině
plavby se řeka zúží do červeného kaňonu, ve kterém teče pěkně z kopce a naše lodě poplují
opravdu rychle. Úsek cca 15 km. V případě cesty přes Kosovo prohlídka okolí a bivak na
vhodném místě. V případě cesty přes Černou Horu a Bosnu, je třeba být před 13 hod u přístavu
ve Fierze, abychom stihli trajekt (POKUD SE TAM S MINIBUSEM VLEZEM.). Plavba
trajektem po jezeře Komani. Odjezd trajektu k Fierze ve 13 hod (cena: 5 Euro na osobu a 5
Euro za 1 m2 plochy auta a vozíku – 115,-Euro cca 3.000,-Kč). Do Komani trajekt připlouvá v
15:30 hod.
Nebo jezero objedeme přes Puke a pak přes Černou Horu – Bosnu – Chorvatsko – Maďarsko –
Slovensko (1455 km, 24 hod). Podle času zastávka cestou. Možno splout i řeku Moraču.
9-10. den: Návrat domů přes Kosovo – Srbsko – Maďarsko. Cesta přes Prištinu (1353 km, 17
hod). V Kosovu však komplikace. Platí se tam pojištění auta – minibus 40 Euro + 5 Euro vozík.
Z Kosova nelze vycestovat přes Srbsko, pokud cestovatel také do Kosova přes Srbsko
nevstoupil (max. 90 dní). Srbská vláda považuje všechny vstupy do Kosova z třetích zemí za
ilegální. Pokud tedy cestovatel vstoupí do Kosova z Makedonie, z Albánie nebo z Černé Hory
a bude chtít Kosovo opustit po zemi přes Srbsko, nebude na území Srbska vpuštěn, pokud
policisté na hranici v cestovním pasu objeví razítko těchto zemí (pozdějšího data než srbské
razítko – platnost max. 90 dní). Řešením je opustit Kosovo např. směrem do Makedonie nebo
Černé Hory a odtud vstoupit do Srbska. Jednodušší je však prokázat se na srbské hranici
namísto cestovního pasu občanským průkazem (což je pro občany EU při cestách do Srbska
dostačující). Cesta přes Skopje 1500 km, 19 hod.
Trasu a místa jsem naplánoval zejména dle informací Radka, který je získal na internetu a kam
jezdí naše cestovky povoda.cz a kudrna.cz. Dle informací, které jsem našel na internetu a ze
svých vlastních z cest, vybral jsem takové řeky a úseky do obtížnosti WW III. Je to obtížnost
jako některá místa na Salze. Takže zvládnutelné ☺. Mám nalezené GPS nástupních a
výstupních míst. Je ale možné, že tyto místa nebudou přístupná, proto na místě budeme taková
místa hledat.
Nejedná se o běžný zájezd, ale o expedici. Program se může měnit dle vodních stavů řek, počasí
a chuti účastníků. Nocovat budeme většinou „na divoko“ (bivak), nepočítejte s každodenním
zázemím kempu (sprchy, toalety, hospoda). Vzhledem k nabitému programu, velkým
vzdálenostem a stavu cest, kdy i relativně krátké trasy můžeme jet velmi dlouho, nepočítejte s
tím, že budete ráno dlouho vyspávat ☺.
Jinak nákup základních potravin je v Albánii bez problémů, ceny jsou velmi příznivé i v
hospodách. Stejné to je s alkoholem – dobrou kořalku a víno se dá koupit všude. Pivo se tam dá
také pít.
Pojedeme mikrobusem s vlekem cca 20 osob. Vzhledem ke stavům cest v Albánii tak
v mikrobusu strávíme hodně času, délka trasy při navštívení všech naplánovaných řek činí 4000
km (dle plánovače Viamichelin 61 hod).
Řeky pojedeme na nafukovacích lodích Baraka, vezmeme i šestimístné lodě Colorada.
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, půjčení vodáckého vybavení (loď Baraka, pádlo, vesta, přilba), instruktory
vodáckého výcviku.
Cena nezahrnuje:
Ubytování v kempech, případné poplatky za splutí zvolených řek, trajekt. Vodácké oblečení,
které s ohledem na náročnost je nutné. Je možné si jej půjčit. Neopren za 80 Kč/den,
neoprenovou obuv za 20 Kč/den ,
Odjezd z autobusového nádraží Frýdek
29. 6. 2018 v 15 hod.
Příjezd na autobusové nádraží Frýdek
8. 7. 2018, cca v 17 hod.

Cena: 8700,-Kč